Pominięcie nagłówka ankiety
[template(

Ankieta dotycząca zarządzania środkami finansowymi Euromoney 2020 – Instytucje finansowe

Co należy wiedzieć

Ankieta: Prosimy o wypełnienie niniejszego poufnego kwestionariusza, co pomoże corocznej Ankiecie dot. zarządzania środkami finansowymi przeprowadzonej przez Euromoney stać się najbardziej kompleksowym i miarodajnym rankingiem.

Wyniki: Jako ceniony respondent otrzymasz szczegółowy raport naświetlający najnowsze trendy na globalnym rynku zarządzania gotówką w oparciu o dane z ankiety. Otrzymasz również pełny dostęp na prawach subskrybenta do euromoney.com w miesiącu wrześniu 2020 roku. 

Zasady: Odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą danej firmy, należy pozostawić puste i przesłać je tak szybko, jak to możliwe (ostateczny termin to 17 lipca 2020 roku). Pamiętaj, że tylko pytania oznaczone * są obowiązkowe w ankiecie.

Uwaga: W ankiecie należy używać jedynie niebieskiego przycisku „wstecz” oraz przycisków „kolejne”. Nie należy używać przycisku „wstecz” w przeglądarce, ponieważ spowoduje to ponowne uruchomienie ankiety.

Niniejszy kwestionariusz jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DLA FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI FINANSOWE (banków, menedżerów aktywów, funduszów hedgingowych). W przypadku, gdy Państwa firma jest firmą nieświadczącą usług finansowych należy kliknąć tutaj, aby przejść do odpowiedniej ankiety.
Zaznacz, aby przesłać swoje dane (opcjonalnie)
 Wszystkie nasze ankiety są anonimowe. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy respondenci mogą chcieć udostępnić wypełnioną ankietę (w tym dane kontaktowe) usługodawcom, aby poprawić jakość otrzymywanych usług. Aby udostępnić te informacje należy zaznaczyć poniższe pole(-a).
 
Czy chcesz otrzymywać informacje o innych usługach Euromoney? (opcjonalnie)
 
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link „anuluj subskrypcję” znajdujący się na dole każdej wysyłanej wiadomości. Możesz również odwiedzić nasze centrum ustawień preferencji

Informacja o prywatności

Prosimy o zaznaczenie zgody na wyżej wymienione warunki i o przystąpienie do wypełnienia ankiety.

Niniejsza ankieta jest przeprowadzana przez Euromoney Data. Udział w badaniu jest dobrowolny. Odmowa uczestnictwa nie wiąże się z karą lub utratą przynależnych korzyści. Z uczestnictwa w ankiecie można w każdej chwili się wycofać. Twoje dane osobowe oraz przekazane informacje będą traktowane jako dane poufne. Są one zbierane, przekazywane oraz przechowywane w sposób zgodny z zasadami prywatności ankiety firmy Euromoney informacją o ochronie danych osobowych w ankiecie oraz wyłączeniem odpowiedzialności dotyczącym ankiety. Euromoney Data może skontaktować się z respondentami biorącymi udział w ankiecie: w celu potwierdzenia, przekazania wyników ankiety i raportów, zaproszenia do udziału w kolejnej edycji ankiety lub powiązanych badań.
Wszelkie pytania należy kierować na adres data@euromoney.com
Polish