Bỏ qua tiêu đề khảo sát
[template(

Khảo sát quản lý tiền mặt của Euromoney năm 2020 - Doanh nghiệp

Bạn cần biết điều gì

Khảo sát: Vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi bí mật này để giúp cho cuộc Khảo sát quản lý tiền mặt hàng năm của Euromoney có xếp hạng theo quy định và toàn diện nhất có thể.

Kết quả: Là một người trả lời, bạn sẽ nhận được một báo cáo chuyên sâu nêu bật các xu hướng mới nhất trong thị trường quản lý tiền mặt toàn cầu dựa trên dữ liệu khảo sát. Bạn cũng sẽ nhận được quyền truy cập cấp người đăng ký đầy đủ vào trang euromoney.com trong tháng 9 năm 2020. 

Quy tắc: Hãy để trống bất kỳ câu hỏi nào không áp dụng với công ty của bạn và gửi câu trả lời càng sớm càng tốt (hạn chót ngày 17 tháng 7 năm 2020). Xin lưu ý rằng chỉ những câu hỏi được đánh dấu * là bắt buộc trả lời trong khảo sát.

Lưu ý: Vui lòng chỉ sử dụng các nút màu xanh và nút tiếp theo được cung cấp trong khảo sát. Không sử dụng nút quay lại trong trình duyệt của bạn vì nó sẽ bắt đầu lại khảo sát.

Bảng câu hỏi này chỉ dành cho DOANH NGHIỆP (các doanh nghiệp/cơ quan nhà nước/công ty nhà nước/công ty bảo hiểm). Nếu bạn là một công ty dịch vụ tài chính (ngân hàng/người quản lý tài sản), vui lòng nhấn vào đây để đến khảo sát liên quan.
Chọn để chia sẻ thông tin của bạn (tùy chọn)
 Các khảo sát của chúng tôi luôn ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số người trả lời có thể muốn chia sẻ khảo sát đã hoàn thành của họ (bao gồm thông tin liên hệ) với các nhà cung cấp dịch vụ để giúp cải thiện dịch vụ mà họ nhận được. Để chia sẻ thông tin này, vui lòng đánh dấu vào (các) ô bên dưới.
 
Muốn nhận thông tin về các dịch vụ khác của Euromoney? (tùy chọn)
 
Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở phía dưới bất kỳ thông tin liên lạc nào mà chúng tôi gửi cho bạn. Bạn cũng có thể truy cập trung tâm đặc quyền của chúng tôi. 

Thông báo bảo mật

Vui lòng đánh dấu vào ô này để đồng ý với các điều khoản và điều kiện phía dưới và tiến hành khảo sát này.

Cuộc khảo sát này được Euromoney Data thực hiện. Sự tham gia của bạn là tự nguyện, và việc từ chối tham gia sẽ không chịu phạt hoặc mất quyền lợi mà bạn có quyền được hưởng khác, và bạn có thể dừng tham gia bất kỳ lúc nào. Dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin mà bạn cung cấp sẽ được giữ kín, và được thu thập, chuyển và/hoặc lưu trữ tuân thủ tuyên bố về bảo mật khảo sáttừ chối trách nhiệm khảo sát của Euromoney Data. Euromoney Data có thể liên hệ với những người trả lời tham gia khảo sát: với mục đích xác nhận, cung cấp kết quả khảo sát và báo cáo, mời tham gia phiên bản tiếp theo của khảo sát hoặc các khảo sát liên quan.
Để thắc mắc, vui lòng liên hệ data@euromoney.com
Vietnamese