Пропускане на заглавието на проучването
[template(

Проучване на Euromoney относно управлението на парични средства 2020 - Корпорации

_x000D_ Проучването за управление на пари през 2020 г. вече е приключено. Резултатите ще бъдат публикувани през септември 2020 г. Благодаря!